Komunikat turnieju szachowego pn. “Wiosenny turniej KS AZS Wratislavia”

KOMUNIKAT TURNIEJU SZACHOWEGO PN. „Wiosenny turniej KS AZS Wratislavia”

8-9 kwiecień 2017 r.

Lista Startowa A            Zgłoszenia A

Lista Startowa B            Zgłoszenia B

Lista Startowa C            Zgłoszenia C

Lista Startowa D            Zgłoszenia D

 

1.Organizator:
KS AZS Wratislavia
 

2. Miejsce:

Instytut im. Jerzego Grotowskiego – Studio na Grobli, ul. na Grobli 30-32, 50-421 Wrocław

3. Termin i tempo gry:
Grupa A: 1600-1700 (III kat. męska i II, II+ kat. kobieca)

8-9 kwiecień 2017r. (30 minut na zawodnika plus 30 sek. na ruch)

Grupa B: 1400 (IV kat. męska i III kat. kobieca)

8-9 kwiecień 2017r. (30 minut na zawodnika plus 30 sek. na ruch)

Grupa C: 1100 -1250 (V kat. męska i kobieca i IV kat. kobieca)

8-9 kwiecień 2017r. (30 minut na zawodnika plus 30 sek. na ruch)

Grupa D: 1000 (zawodnicy nie posiadający kategorii szachowej)

8 kwiecień 2017r. (30 minut na zawodnika)

4. Planowany system rozgrywek:
Turnieje zostaną rozegrane systemem szwajcarskim na dystansie: 7 rund (A, B i C), 6 rund (D):

Sobota, 8 kwiecień 2017r.

9.00-9.40   – potwierdzenie udziału w zawodach (grupy , A, B, C, D)

opłacenie wpisowego.

09.50     – otwarcie zawodów (grupy A, B, C, D)

10.00    – I- IV runda w grupach A, B, C

10.00    – I-VI runda w grupie D

uroczyste zakończenie zawodów grupy D nastąpi bezpośrednio po skończeniu rundy VI

Niedziela, 9 kwiecień 2017r.

10.00    – V-VII runda w grupach A, B, C

uroczyste zakończenie zawodów nastąpi osobno dla każdej z grup po skończeniu ostatniej partii

w danej grupie

5. Zgłoszenia:

Telefonicznie, sms lub e-mail w terminie do dnia 7 kwietnia 2017 r. z podaniem następujących danych: imię i nazwisko, grupa (A, B, C, D ), kategoria szachowa, dokładna data urodzenia, klub lub miasto. Kontakt: Olga Lisowska: tel. 698-024-599 e-mail:

6. Wpisowe:

Wpisowe do turnieju wynosi: 35 zł dla grupy A, B i C, 25 zł dla grupy D.

Opłaty tej należy dokonać na miejscu w dniu zawodów.

7. Nagrody:

W każdej grupie nagrody rzeczowe oraz dyplomy dla 3 pierwszych zawodników oraz dla najlepszej kobiety. Ponadto każdy uczestnik turnieju otrzyma upominek.

8. Uwagi:

W grupach A, B, C obowiązuje zapis szachowy!

W turnieju obowiązywać będą aktualne przepisy PZSzach i FIDE. Organizator zapewnia sobie prawo ostatecznej interpretacji regulaminu rozgrywek. Pełny serwis turniejowy będzie zamieszczany na stronach internetowych: www.szachy.azswratislavia.pl, www.dzszach.pl i www.chessarbiter.com. Zawodnicy ubezpieczają się na koszt własny. Udział w turnieju jest równoznaczny ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb turnieju (publikacja wyników, sprawozdawczość) organizowanego przez KS AZS Wratislavia (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. z 1997 r. Nr 133 poz.883 z póź.zm.), a także zgodą na nieodpłatne utrwalenie i rozpowszechnienie wizerunku w formie fotografii analogowej i cyfrowej w celach promocyjnych KS AZS Wratislavia.

No Replies to "Komunikat turnieju szachowego pn. "Wiosenny turniej KS AZS Wratislavia""


    Leave a Reply