Historia sekcji

HISTORIA SEKCJI WIOŚLARSKIEJ

Sekcja wioślarska AZS Wrocław powstała w 1945 roku na ruinach przystani poniemieckiej. Formalnie AZS Wrocław powstał w drugiej połowie sierpnia 1945 roku. W sekcji sportów wodnych, którym przekazano zrujnowaną przystań wioślarską położoną na przeciw gmachu Głównego Politechniki Wrocławskiej, przewidziano uprawianie : wioślarstwa, żeglarstwa i kajakarstwa. W swojej dotychczasowej formie klub starał się , poza prowadzeniem różnych zajęć sportowych, zabezpieczać i remontować obiekty oraz sprzęt. Równocześnie rosła liczba członków i dokonywały się ważne przeobrażenia w ruchu sportowym studentów wrocławskich.

  • LATA 1945-49
    Otwarcie roku akademickiego spowodowało znaczne ożywienie działalności organizacyjnej i sportowej. W dniu 5.12.1945 roku dotychczasowy AZS przy Straży Akademickiej przekształcił się w AZS we Wrocławiu. Powołano wtedy do życia 11 sekcji sportowych w tym również sekcję wioślarską.
    W pierwszym okresie swego istnienia w latach 1945-50 AZS we Wrocławiu obok szerokiej działalności upowszechniającej sport w środowisku akademickim, równocześnie bardzo dynamicznie rozwija działalność w zakresie sporu wyczynowego. Wiodącym prym w wielu dyscyplinach sportowych było wioślarstwo.
    Głównym inicjatorem powstania sekcji wioślarskiej stał się student medycyny Stanisław Iwankiewicz, który z wioślarstwem zetknął się w MKS w Kaliszu przed II Wojną Światową. Pierwsze działania skierowane zostały głównie w kierunku odgruzowania przystani, wydobycia zatopionego sprzętu, zorganizowania systematycznych zajęć wioślarskich.
    W tym pierwszym, pionierskim okresie funkcję instruktora pełnił student weterynarii Kostanty Korczyński, a następnie Ludwik Kałaciński. Oficjalne otwarcie przystani nastąpiło w maju 1946 roku.
    Rok 1948 przynosi, w połączeniu z odbywającą się we Wrocławiu Wystawą Ziem Odzyskanych, organizację I Akademickich Mistrzostw Polski w wioślarstwie.Regaty te przyniosły pierwsze sukcesy sekcji wioślarskiej. Te sukcesy nie były tylko zasługą wrocławskich wioślarzy i działaczy sekcji, ale również przybyłego z Krakowa inżyniera Jana Bujwida.
    Jan Bujwid, w okresie przedwojennym trener tak znanych polskich wioślarzy jak: R. Verey i J. Ustupski, wywarł znaczący wpływ na rozwój sekcji jak i wioślarstwa a AZS-ie. Był także organizatorem i wykładowcą szeregu kursów instruktorskich i sędziowskich, nowatorem w zakresie szkolenia i treningu wioślarskiego. Musiał jednak odejść z Wrocławia z powodu nacisków politycznych. Jednak nie zahamowało ono dalszego rozwoju sekcji. Funkcje szkoleniową przejęli głównie : Zbigniew Schwazer (osady męskie) i Leszek Idzikowski (osady żeńskie).
    W roku 1953 został zakończona odbudowa przystani wioślarskiej.
    Roku 1949 przyniósł pierwszy występ wioślarzy na Mistrzostwach Polski, zakończony zdobyciem I-go miejsca w 4-ce ze sternikiem przez Z. i E. Scharzerów, H. Jagodzińskiego, Z. Żarnowieckiego i Z. Kisielewicza. Tytuł najlepszej skifiski przypadł Janinie Wąsowicz. W tym samym roku wspomniana 4-ka zdobyła srebrny medal na Akademickich Mistrzostwach Świata w Budapeszcie. Ta sama 4-ka ze str.z W. Żmudzińskim przez następne 3 lata była najlepsza w tej konkrecji.
  • LATA 1950-1965
    W zawirowaniach przełomu lat 40 i 50 nieliczne sekcje AZS we Wrocławiu potrafiły utrzymać swój status , sekcja wioślarska nie tylko się utrzymała, ale także podwyższyła swoje wyniki sportowe. Udało się zapobiec przejęciu odbudowanej przystani przez organizacje, które chciały stworzyć z niej bazę swojej działalności(ZMP, SZSP).
    W tym czasie społeczne kierowanie sekcją spoczywało między innymi w rękach byłych, bądź aktualnych wioślarzy , jak: Z. Sikorski, A. Kiernożycki, Z. Schwarzer, L. Idzikowski, a od 1956 do końca lat 70 A. Sachs.
    Niewątpliwie udane starty na polskich i międzynarodowych torach wioślarskich przysporzył sekcji najwięcej sukcesów i uznania. Za takie należy uznać udział w 3-ech Igrzyskach Olimpijskich (Helsinki 1952,Melbourne 1956, Tokio 1964), w których osady sekcji zawsze znajdowały się w gronie finalistów.
    Częsty udział w Mistrzostwach Europy, w których dwie dwójki ze sternikiem (1957 Duisburg – Z. Schwarzer, H. Jagodziński ster. B. Mainka i 1964 Amsterdam – K. Naskręcki, M. Siejkowski st. S. Kozera) zdobyły brązowe medale, a wiele innych osad zajmowało w finale miejsca od IV do VI, należy uznać również za znaczące osiągnięcia. Był to okres , w którym osady sekcji zdobyły ponad 45 Mistrzostw Polski, obok innych udanych startów na torach Polski i Europy.
    W tym czasie do czołowych zawodników sekcji należeli: Z i E Schwarzer, Z. Żarnowiecki, H. Jagodziński, W. Żmudziński, E. Dakszewicz, R. Antkowiak, K. Błasiński, S. Grajczyk, M. Nietupski, B. Mainka, T. Maszkiewicz, Z. Paradowski, S. Neuman, J. Pawłowski, A. Nowaczyk, M. Leszczyński, R. Lubicki, M. Szypuła, E. Starzyński, K. Naskręcki, A. Ślusarski, C. Nawrot, M. Siejkowski, S. Kozera, A. Klaus, W. Stróżyk, J. Urbański, R. Piszczorowicz, A. Boratyński, R. Rasztar, oraz wielu innych.
    Wśród zawodniczek do najlepszych należały: J. Wąsowicz, R. Kieda, W. Adach, B. Starkiewicz, B. Krawacka, E. Flakówna, B. Tyczyńska, J.Piątek, H. Klimza, K. Hildebrand, E. Długoszewska, J. Maternowska, K. Sachs i wiele innych.
    Niewątpliwie okres ten można zaliczyć do najbardziej owocnych w sukcesy naszej sekcji. Należy wspomnieć o wielokrotnym drużynowym Mistrzostwie Polski i I miejscach w punktacji PZTW.
  • LATA 1965-1976
    Koniec lat 60-tych przyniósł szereg niekorzystnych zmian w sekcji. Wielu czołowych wioślarzy z poprzednich lat zakończyło swoje kariery sportowe. Zrezygnował z funkcji wieloletni kierownik sekcji A. Sachs a L.Idzikowski opuścił sekcję już w 1963 roku. W zakresie wyczynu pracę należało rozpocząć od nowa. W końcu lat 60-tych stworzona został grupa seniorów na bazie byłych juniorów, głównie wychowanków naszej sekcji. Uzyskanie wicemistrzostwa w ósemce w latach 1969, 70 i 71 w walce z reprezentacją kraju, należy uznać za sukces. Również dwójka ze sternikiem Z. Ślusarski Z. Gola str. A. Sadowski sięgnęła po Mistrzostwo Polski. M. Siejkowski wchodził w skład 8-ki reprezentacyjnej na Mistrzostwa Świata St. Catharines w 1970 roku oraz Igrzyska Olimpijskie w Monachium 1972 roku . Z. Ślusarski w 1974 roku Na Mistrzostwa Świata w Lucernie zdobywa brązowy medal w 2- wraz ze swoim bratem Alfonsem(również wychowankiem naszej sekcji). W roku 1976 roku startował w tej samej konkurencji na Igrzyskach Olimpijskich w Montrealu, jednak z mniejszym powodzeniem. Do czołowych zawodników na przełomie lat siedemdziesiątych i siedemdziesiątych należeli: S. Lejman, Z. Ślusarski, Z. Gola, J. Kołodziejczyk, P. Karlic, L. Hałabuda, B. Wojciechowski, J. Lipiński, A. Sadowski, A. Lubański, Z. Kapanowski, M. Pawlak, S. Kosiński, J. Kosiński, W. Ostatek, M. Siejkowski, C. Kulka, R. Dworakowski i wielu innych Pomyślnie rozwijała się także grupa żeńska pod okiem trenerskim K. i Z. Odojów, których zawodniczki sięgały nie tylko po tytuły Mistrzyń Polski ale także z powodzeniem wchodziły w skład osad reprezentacyjnych. Największe sukcesy osiągnęły: A. Kaczyńska, H. Jarkiewicz. Prawie przez całe dziesięciolecie wchodziły w skład Kadry Narodowej , startowały także w Igrzyskach Olimpijskich (A. Kaczyńska Montreal 1976 i Moskwa 1980, H. Jarkiewicz Moskwa 1980). Obok nich do najlepszych zawodniczek należały: J. Zawadzka, E. Juchniewicz, H. Jankowska, E. Hejnowicz, H. Szczyrbuła
  • LATA 1977-1994
    W roku 1977 na skutek przekształceń w pionie spotu akademickiego i powstania samodzielnych klubów uczelnianych, sekcja wioślarska zmieniła dotychczasową formalną przynależność. Z Zarządu Środowiskowego AZS przeszła do KM AZS Politechnika Wrocławska.W 1978 roku zakończył swoją działalność szkoleniową w sekcji, jej długoletni szkoleniowiec Z. Schwarzer. W tym czasie w sekcji następowały częste zmiany kadry szkoleniowej. Obok małżeństwa Z. i K. Odoj i M. Książka , który opiekował się grupą juniorów do lat 80-tych oraz od 1974 roku M. Pawlaka , prace w sekcji okresowo podejmowali tacy szkoleniowcy jak: J. Zawadzka – Nowak, Z. Pajek, D. Stefanowski, P. Staniszewski, A. Kaczyńska-Błoch, L. Hodera, K. Naskręcki,.
    Wprowadzenie przez FISA w szerszym niż dotychczas stopniu konkurencji wagi lekkiej, pozwoliło znacznie poszerzyć grupy szkoleniowe. W latach osiemdziesiątych sekcja miała wiele załóg wagi lekkiej, które wielokrotnie zdobywały tytuły Mistrza Polski. Do najlepszych wioślarzy w tym okresie należeli: M. Szczepański, A. Smityk, G. Serwiak, A. Stachura, K. Łątka, M. Ciuła, G. Dąbrowski, J. Kaliszuk, W. Żaglewski, M. Koryciak, K. Królikowski i wielu innych. Także w klasycznych konkurencjach zawodnicy sekcji osiągnęli znaczące sukcesy. Między innymi, do takich należy zaliczyć wicemistrzostwo Polski 2 ze sternikiem W. Szymerowski, A. Jończyk. ster. M. Wojdyło w 1984 roku, czy takie samo miejsce w 4- ce ze sternikiem W i J Szymerowscy, A. Mackiewicz, R. Jabłkowski st. M. Wojdyło w 1987 roku, 2 ze sternikiem W. Szymerowski, A. Mackiewicz str. M. Wojdyło 1986 rok.
    W 1984 roku 2-ka ze sternikiem zdobyła złoty i srebrny medal na Akademickich Mistrzostwach Świata w Mediolanie. Wspomniany W. Szymerowski wchodząc w skład osad reprezentacyjnych staruje na Mistrzostwach Świata w 1985 roku w 8-ce, w 1986 roku w 4 ze sternikiem (VI miejsce), w 1987 roku w 4-ce ze sternikiem.
    W 1986 roku W. Szymerowski startując w 4-ce ze strenikiem wygrywa Regaty Królewskie w Henley.
    Przełom lat 80 i 90 przynosi znaczne zmiany w sekcji. Szkoleniem w dalszym ciągu kieruje M. Pawlak, odchodzi małżeństwo Odojów, grupę żeńską przejmuje Cz. Błoch. W 1989 roku pracę szkoleniową podejmuje W. Szymerowski. , a od 1994 roku społecznie pracę podejmuje B. Kita. Z wymienionej czwórki szkoleniowców , tylko trzech prowadzi nadal zajęcia w naszej sekcji, osiągając znaczące sukcesy: .
    Do takich należy zaliczyć: V miejsce A. Marszałka na Igrzyskach Olimpijskich w Barcelonie w 1992 roku ( w 2-ce podwójnej z A. Krzepińskim), złoty medal A. Mulki i A. Nowak w 8-ce na Akademickich Mistrzostwach Świata w Groeningen w 1994 roku czy srebrny medal w 8-ce na Akademickich Mistrzostwach Świata w Poznaniu G. Drewniaka i R. Jędrkowiaka. Obok tych osiągnięć na arenie międzynarodowej, załogi i poszczególni zawodnicy sekcji zdobyli szereg mistrzostw i wicemistrzostw Polski.
    Lata 90-te, czyli szybki okres zmian politycznych i gospodarczych w kraju, przy barku jasno sformułowanych zasad funkcjonowania kultury fizycznej spowodował szereg trudności w działaniu sekcji. Jednak wydatna pomoc byłych zawodników i działaczy sekcji , tak organizacyjna jak i finansowa pozwala na jej dalszą działalność. Dzięki temu można było zakupić sprzęt, przeprowadzić remonty pomieszczeń sekcji, zorganizować regaty i obozy. Z ich kręgu wyszła inicjatywa zorganizowania I Międzynarodowych Mistrzostw Polski na ergometrze wioślarskim, które odbywają się regularnie we Wrocławiu aż po dziś dzień. Do szczególnie zasłużonych w tej grupie należą: J. Lipiński, S. Ljman, K. Błasiński, R. Rokita i inni.
  • LATA 1995-2005
    Rok jubileuszu 50-lecia sekcji wioślarskiej – 1995 – rozpoczął się mocnym akcentem , poprzez zdobycie brązowego medalu Mistrzostw Świata Juniorów w Poznaniu przez P. Kulkę w 4-ce podwójnej . Był to także rok , w którym do dalszej kariery sportowej startowała młoda czwórka podwójna : G. Pawlak, K. Kubasek, B. Szynal i P. Rańda. Zawodnicy Ci w owym czasie zdobywali najważniejsze medale Mistrzostw Polski Juniorów w wiosłach krótkich.W 1995 roku A. Nowak w 8-ce i L. Jędrkowiak w 4-ce bez str. wagi lekkiej zdobywają tytuły Mistrzostw Polski.
    Zorganizowane zostały obchody 50-lecia sekcji z galą i towarzyskim spotkaniem dla zawodników naszej sekcji(byłych i obecnych)
    W roku 1996 zawodnicy naszej sekcji silną grupą weszli w skład reprezentacji Polski na Mistrzostwa Świata Juniorów. Byli to : G. Pawlak, K. Kubasek, P. Rańda. Rok później cała klubowa trójka z zawodnikiem z Poznania wystartowała na Mistrzostwach Świata Juniorów w 4-ce podwójnej.Po osiągnięciu wieku seniorów P. Rańda i G. Pawlak zdecydowali się zmienić kategorię wagową na wagę lekką i osiągali największe sukcesy. W 2-ce podwójnej wagi lekkiej wielokrotnie w latach 1999-2004 zdobywali tytuły mistrzostw Polski seniorów. Ponadto P. Rańda startował w Mistrzostwach Świata Seniorów w jedynce wagi lekkiej 1999 rok – VIII miejsce, 2000 rok IV miejsce , 2001 rok VII miejsce i w 2000 roku na Akademickich Mistrzostwach Świata , gdzie wywalczył srebrny medal. Na tych samych zawodach do składu ósemki weszli: R. Owczarek, J. Przybyłek i ster. T. Leonowicz, zdobywając srebrny medal.
    Z kobiet do wyróżniających się zawodniczek w tym okresie zaliczyć należy: P. Kulkę, E. Napierską, M. Pawlak, A. Wasiak. Zdobywały One wiele medali Mistrzostw Polski Juniorów, Młodzieżowych czy Seniorów. W 1998 roku A. Wasiak płynęła w dwójce podwójnej na Mistrzostwach Świata Juniorów, zajmując VII miejsce. Rok 2001 – G. Pawlak startuje w czwórce wagi lekkiej na Mistrzostwach Świata Seniorów w Lucernie i zajmuje XII miejsce. P. Rańda zdobywa złoty medal na Młodzieżowych Mistrzostwach Świata w jedynce wagi lekkiej. Od roku 2001-2004 G. Pawlak i P. Rańda stanowili trzon osady czwórki bez sternika wagi lekkiej startując na wielu międzynarodowych zawodach. W 2002 roku zdobywają Akademickie Mistrzostwo Świata z dwoma gdańskimi kolegami.
    Lata te to także rozwijające się “ERGOWIOSŁA” , których jesteśmy organizatorami , oraz na których nasi zawodnicy (m. innymi M. Siejkowski, P. Rańda) są błyszczącymi gwiazdami.
    Ostanie piętnastolecie upłynęło w naszej sekcji także pod znakiem wyścigów ósemek studenckich. We Wrocławskich regatach do wyścigu na Odrze, każdego roku stają najlepsze ósemki Politechniki i Uniwersytetu Wrocławskiego.
    Do czołowych zawodników naszej sekcji w tych latach należeli m. in.: A. Marszałek, A. Nowak, A. Mulka, P. Wróblewski, G. Pawlak, K. Kubasek, P. Rańda, P. Kulka, M. Pawlak, E. Napierska, A. Wasiak i inni.
    W roku 2005 P. Rańda zdobywa brązowy medal Mistrzostw Świata Seniorów wraz z R. Syczem w 2-ce podwójnej wagi lekkiej, a G. Pawlak jest VI w czwórce bez sternika wagi lekkiej.
  • LATA 2006-2015
    Wioślarstwo rozszerza swoją ofertę dla zawodników wprowadzając szereg regat w grupach Juniorów, Młodzieżowych i Seniorskich, są to między innymi: Mistrzostwa Europy, Coupe de la Jeunesse, Puchar Bałtyku, Regaty Nadziei Olimpijskich. Nasza sekcja kwalifikuje wielu zawodników do Reprezentacji Polski na te regaty

    To jest najlepszy okres w historii sekcji! P. Rańda zdobywa srebrny medal olimpijski w Pekinie 2008 roku !!!.

    Jednak ten okres to także wiele innych sukcesów juniorek, juniorów (L. Walczak Mistrzostwa Świata Juniorów IV miejsce 2-ka podwójna). Kwalifikacja olimpijska P. Rańdy w 2007 roku na Mistrzostwach Świata Seniorów. Wiele medali Mistrzostw Polski Młodzików, Juniorów, Młodzieżowych i Seniorów (zdobywany między innymi przez: P. Rańdę, G. Pawlaka, A. Koziarewicza, M. Zalewskiego, K. Widun, M. Błoch, A. Szymerowską, L. Walczak i wielu innych). W roku 2008 prace szkoleniową rozpoczął Gabriel Pawlak.
    W 2009 roku P. Rańda zdobywa brązowy medal w 4-ce bez sternika wagi lekkiej na Mistrzostwach Świata Seniorów w Poznaniu.

    W roku tym sekcja była organizatorem Mistrzostw Europy w wioślarstwie studentów, imprezę tą organizowaliśmy na torze regatowym „Gopło” w Kruszwicy. W tym roku nastąpiła dla sekcji bardzo ważna sytuacja, Klub AZS Wrocław, właściciel przystani, wystawił ją na sprzedaż i została kupiona przez Politechnikę Wrocławską. Mamy zapewnienie ze strony Władz Uczelni, że sekcja ma na pewno miejsce na przystani przy Wyspiańskiego.

    Rok 2010 to wicemistrzostwo Europy Pawła Rańdy w 4 bez sternika wagi lekkiej, VI miejsce w Mistrzostwach Świata Juniorów Jakuba Kobeckiego w 4 podwójnej bez sternika juniorów, Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży złoty medal Patryka Syposza w jedynce, Młodzieżowe Mistrzostwa Polski – brązowy medal 2-MBL Szymerowski Jakub, Rodzik Jakub, Długodystansowe Mistrzostwa Polski – brązowy medal 2- ML Szymerowski Jakub, Rodzik Jakub oraz w 1 MJ brązowy medal Patryk Syposz.

    W roku 2011 Paweł Rańda zdobywa kwalifikacje do IO w Londynie 2012 w 4-ML , start w Mistrzostwach Europy i Świata Junirów Patryka Syposza (ME 2x MJ, MŚ 4x MJ),  na Mistrzostwach Polski Seniorów medal srebrny dla osady Paweł Rańda/Karol Szymerowski w 2xML ,medale w OOM i w Młodzikach.

    Rok 2012 jest  zakończeniem pracy w sekcji jako szefa i trenera przez Mariana Pawlaka , a kierownictwo w sekcji przejął Wojciech Szymerowski. W tym roku udział Pawła Rańdy w IO w Londynie 2012 w 4-ML  , start w Mistrzostwach Europy i finał dla Patryka Syposza w Mistrzostwach Świata Juniorów w 2x MJ i złoty medal w Mistrzostwach Polski Juniorów dla 2+MJ /Adrian Wiktorek ,Patryk Syposz str Piotr Świda/, w Akademickich Mistrzostwach Świata złoty medal dla Karola Martyny(ster.).

    Rok 2013 Patrycja Sadowska wzięła udział w Mistrzostwach Europy i Świata  Juniorów.  V m. dla Karola Martyny w Uniwersjadzie jako sternika ósemki, w Mistrzostwach Polski Seniorów złote medal dla 4xML Patryk Syposz, Karol i Jakub Szymerowscy, Mateusz Kaczmarzyk, i złoty medal dla 2-ML Patryk Syposz ,Karol Szymerowski.

    Rok 2014 to złoty i srebrny medal Bartka Dżunińskiego w Coupe de la Jeunesse i Pucharze Bałtyku,  brązowy medal dla 2-KB Patrycja Sadowska i Sandra Będlin i brązowy medal dla ósemki MB, w tym roku Politechnika Wrocławska rozwiązała umowę o współpracy z naszym Klubem i musieliśmy  przenieść działalność na przystań przy ul. Na Grobli 30/32 .

    W grudniu tego roku żegnamy wieloletniego trenera sekcji, Czesława Błocha , który nagle odszedł z tego świata.

    W 2015 roku, roku Jubileuszu 70 lecia,  X miejsce w Mistrzostwach Europy Juniorów Bartka Dżunińskiego w 4x MJ, zawodnicy nasi zdobyli w Mistrzostwach Polski Juniorów: srebrny medal: 1xMJ Bartłomiej Dżuniński i brązowy 1xKJL Kinga Delimat. W Olimpiadzie Młodzieży, srebrny medal dla 2-KJM Martyna Jeżak ,Katarzyna Żyława.

    Remontujemy przystań Na Grobli i tam prowadzimy zajęcia.

    13 października 2015 roku Klub zmienia nazwę z KLUBU SPORTOWEGO AZS POLITECHNIKA WROCŁAWSKA na KLUB SPORTOWY AZS WRATISLAVIA

  • LATA 2016-2022
    W 2016 roku następujące wynik sportowe – Mistrzostwa Polski na ergometrze wioślarskim XII m. KA  Sadowska Patrycja, Mistrzostwa Polski Seniorów V m.1x ML  Szymerowski Jakub, Mistrzostwa Polski Juniorów III m. 1x KJ Agnieszka Staniów, Katarzyna Żyława, IV m. 1x KJL   Delimat Kinga, Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży V m. 2- MJM Wiktor Truszkowski, Karol Gocyk

    W 2017 roku następujące wynik sportowe – Mistrzostwa Polski na ergometrze wioślarskim VII m. ML   Szymerowski Jakub, Mistrzostwa Polski Seniorów IV m.1x ML  Szymerowski Jakub, VII m. 1x MA  Dżuniński Bartłomiej, Młodzieżowe Mistrzostwa Polski VIII m. 1xMB Dżuniński Bartłomiej, IV m. 1x KBL Dulska Anna, Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży V m. 2- MJM Wiktor Truszkowski, Karol Gocyk, Mistrzostwa Polski Młodzików        VII m.1x DZ Wołosińska Alicja, Długodystansowe Mistrzostwa Polski Seniorów III m.1x ML Szymerowski Jakub

    W 2017 roku sekcja pozyskuje środki na rozbudowę bazy sportowej z programu UMWD i wraz ze środkami klubowymi zakupuje nowy segmentowy pomost, wraz z trapami i mocowaniem, oraz montażem

    W 2018 roku następujące wynik sportowe – Mistrzostwa Polski na ergometrze wioślarskim IX m. KL Dulska Anna, VII m. ML Szymerowski Jakub, XXXII m. MA Koziarewicz Aleksander; Mistrzostwa Polski Seniorów V m.1x M Koziarewicz Aleksander, VII m.1x MA Dżuniński Bartłomiej,             VIII m.1x MA Szymerowski Jakub; Mistrzostwa Polski Juniorów IX m. 4x MJ Fiałkowski Wojciech, Fiutowski Bartosz, Whitney Adam, Henry Samuel; Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży IV m. 8+ MJM, X m. 2- MJM  Bouwan Gert, Bychawski Bartłomiej; Młodzieżowe Mistrzostwa Polski  VIII m.1x MB Dżuniński Bartłomiej; Mistrzostwa Polski Młodzików I m.1x DZ Wołosińska Alicja

    W 2018 roku sekcja pozyskuje środki na rozbudowę bazy sportowej i zakup sprzętu z programu UMWD i wraz ze środkami klubowymi zakupuje nową łódź firmy Empacher, jest to łódź combi 4x, 4-

    W 2019 roku następujące wynik sportowe – Mistrzostwa Polski na ergometrze wioślarskim XIII m. MJM Krajewski  Jakub, XIX m. MJM Pisarski Dominik, XI m. MJ  Hahs Filip, XXXVIII m. MA Bereźnicki Michał, XVIII m. KJM Wołosińska Alicja; Mistrzostwa Polski Seniorów VII m. 1x MA Koziarewicz Aleksander, IX m.1x MA Szymerowski Jakub; Mistrzostwa Polski Juniorów VIII m. 1x MJ Hahs Filip, XI m. 2x MJ Tokarz Filip, Whitney Adam; Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży VII m. 1x KJM Wołosińska Alicja, VIII m. 2x MJM Pisarski Dominik, Krajewski Jakub, XI m. 2x MJM   Gryńczyk Oskar, Rańda Michał,  XIV m. 1x MJM Rańda Michał, III m. 2- MJM  Skica Maksymilian, Kowaliński Szymon, VI m. 2 MJM Bouwman Gert, Bychawski Bartłomiej, XII m. 2x KJM Dzięgała-Czerwińska Anna, Wołosińska Alicja, V m. 4x- MJM Skica Maksymilian, Kowaliński Szymon, Pisarski Dominik, Krajewski Jakub

    W 2019 roku sekcja pozyskuje środki na rozbudowę bazy sportowej i zakup sprzętu z programu UMWD i wraz ze środkami klubowymi zakupuje nową łódź firmy Filippi, jest to łódź combi 2x, 2-

    W 2020 roku następujące wynik sportowe – Mistrzostwa Polski na ergometrze wioślarskim XXV m. MA Bereźnicki Michał, XXVI m. MA Koziarewicz Aleksander, XXII m. KJM  Dzięgała-Czerwińska Anna, V m. MJ  Hahs Filip, XIV m. MJ Krajewski Jakub, XII m. MJM Nakonieczny Wiktor; Mistrzostwa Polski Seniorów V m. MA 2x Koziarewicz Aleksander, Szymerowski Jakub, V m. MA 1x Koziarewicz Aleksander; Mistrzostwa Polski Juniorów V m. MJ 4x Pisarski Dominik, Hahs Fislip, Skica Maksymilian, Krajewski Jakub, IV m. MJ 2- Skica Maksymilian, Krajewski Jakub;  Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży III m. MJM 2x Rańda Michał, Nakonieczny Wiktor, VII m. KJM 2x Wołosińska Alicja, Dzięgała-Czerwińska Anna, IV m. MJM 1x Rańda Michał; Mistrzostwa Polski Młodzików V m. CH 2x Binduga-Gajewski Stanisław, Binduga-Gajewski Franciszek, IX m. DZ 1x Papała Małgorzata, IX m. CH 1x Malon Kajetan

    W roku 2020 zakończyliśmy remont klubowego budynku wraz z zagospodarowanie terenu wokół naszej części ………..

    W 2021 roku następujące wynik sportowe – Mistrzostwa Polski na ergometrze wioślarskim II m. MJ Rańda Michał, XVI m. MJ Nakonieczny Wiktor,  X m. MA Koziarewicz Aleksander; Mistrzostwa Polski Seniorów X m. MA 1x Szymerowski Jakub; Mistrzostwa Polski Juniorów VII m. MJ 1x Rańda Michał, VIII m. MJ 2x Nakonieczny Wiktor, Pisarski Dominik, II m. MJ 2- Skica Maksymilian, Krajewski Jakub, V m. MJ 2- Kowaliński Szymon, Pisarski Dominik, IV m. MJ 4x Rańda Michał, Skica Maksymilian, Krajewski Jakub, Nakonieczny Wiktor; Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży            IX m. KJM 1x Papała Małgorzata, VII m. KJM 2x Papała Małgorzata, Szwiec Iga, V m. MJM 2 Binduga-Gajewski Stanisław, Binduga-Gajewski Franciszek; Mistrzostwa Polski Młodzików I m. CH 1x Malon Kajetan, IV m. DZ 2x  Pastuszka Aleksandra, Kapuśniak Antonina, VI m. CH 2x Tatarek Tobiasz, Lubiszewski Jakub Mistrzostwa Świata Juniorów VII m. MJ 4-  Krajewski Jakub, Skica Maksymilian, XII m. MJ 4x Rańda Michał Mistrzostwa Europy Juniorów IX m. MJ 4-Krajewski Jakub, Skica Maksymilian, IX m. MJ 4x Rańda Michał

    W 2021 roku sekcja pozyskuje środki na szkolenie w wioślarstwie i wraz ze środkami klubowymi zakupuje nowe łodzie firmy Swift, są to 4x+C, 2x,2-, oraz jedynki typu Coastal (są to łódki morskie, ale doskonale nadają się do podstawowego szkolenia dla początkujących). Środki pozyskaliśmy na realizację tego programu z Gminy Wrocław.

    W 2022 roku następujące wynik sportowe -Mistrzostwa Polski na ergometrze wioślarskim I m. MJ Rańda Michał, VII m. ML Pisarski Dominik,      XVII m. ML Kowaliński Szymon, III m. MW Stefanowski Dariusz, XV m. MJM Binduga-Gajewski Stanisław, XVII m. MJM Malon Kajetan, XVIII m. MJM Tatarek Tobiasz, XXI m. MJM Binduga-Gajewski Franciszek, XX m. KJM Szwiec Iga

    cdn ………………………..