TURNIEJ SZACHOWY MIKOŁAJ ROZDAJE KATEGORIE

 SERWISY TURNIEJOWE

MIKOŁAJ ROZDAJE KATEGORIE GRUPA A FIDE

MIKOŁAJ ROZDAJE KATEGORIE GRUPA B 1600
MIKOŁAJ ROZDAJE KATEGORIE GRUPA C 1400
MIKOŁAJ ROZDAJE KATEGORIE GRUPA D 1100 -1250 
MIKOŁAJ ROZDAJE KATEGORIE GRUPA E 1000

KOMUNIKAT

TURNIEJU SZACHOWEGO

 1. „MIKOŁAJ ROZDAJE KATEGORIE”

08-09 GRUDNIA 2018r.

 

1.Organizator:
KS AZS Wratislavia

Turniej organizowany jest przy wsparciu Gminy Wrocław i Zespołu Szkół nr 14 we Wrocławiu 

 1. Miejsce:

Zespół Szkół nr 14 we Wrocławiu al. Brücknera 10, 51-410 Wrocław

 1. Termin i tempo gry:
  Grupa A: OD 1800   PZSZACH do 2199 FIDE, liczony do FIDE tempo gry: 60’ + 30” na ruch

08-09  grudnia 2018 r.  (możliwość zdobycia częściowej  normy na I kategorię szachową )

Grupa B:   1600   PZSZACH , tempo gry: 30’ + 30” na ruch

08-09  grudnia 2018 r. (możliwość zdobycia normy na I kategorię szachową kobiecą i II męską)

Grupa C: 1400 –  IV kat. męska i III kat. kobieca,  tempo gry: 30’ + 30” na ruch

08-09  grudnia 2018 r.

Grupa D: 1100 -1250 – V kat. kobieca, V kat. męska  i IV kat. kobieca, tempo gry: 30’ + 30” na ruch

08-09  grudnia 2018 r.

Grupa E: 1000  -1100 – zawodnicy bez kategorii oraz V kat. kobieca, tempo gry: 30 minut na zawodnika

08  grudnia 2018 r.

 1. Planowany system rozgrywek:
  Turnieje zostaną rozegrane systemem szwajcarskim na dystansie: 5 rund (A) 7 rund (B, C i D), 6 rund (E):

Sobota, 08  grudnia 2018 r.

9.00-9.40              – potwierdzenie udziału w zawodach,  opłacenie wpisowego.

09.50                     – otwarcie zawodów (grupy A ,B , C, D, E)

10:00                     – I-III runda w grupie A

10.00                     – I- IV runda w grupach  B, C, D

10.00                     – I-VI runda w grupie E

Uroczyste zakończenie zawodów grupy E nastąpi bezpośrednio po skończeniu rundy VI

Niedziela 09  grudnia 2018 r.

10:00                     -IV V runda w grupie A

10.00                     – V-VII runda w grupach B, C, D

uroczyste zakończenie zawodów nastąpi osobno dla każdej z grup po skończeniu ostatniej partii w danej grupie.

 1. Zgłoszenia:

Telefonicznie, sms lub e-mail w terminie do dnia 07 grudnia 2018r. z podaniem następujących danych: imię i nazwisko, grupa (A, B, C, D, E), kategoria szachowa, dokładna data urodzenia, klub lub miasto. Kontakt: Olga Lisowska: tel. 698-024-599 e-mail:

 1. Wpisowe:

60 zł dla grupy A, 40  zł dla grupy  B, C , D 30 zł dla grupy E . Opłaty tej należy dokonać na miejscu w dniu zawodów.

Zawodnicy od III kat. bez przynależności klubowej płacą wpisowe wyższe o 10 zł

 1. Nagrody:

Grupa A

I miejsce 300 zł

II Miejsce 200 zł

III miejsce 150 zł

W grupach B,C,D,E nagrody rzeczowe oraz dyplomy dla 3 pierwszych zawodników oraz dla najlepszej kobiety. Ponadto każdy uczestnik turnieju otrzyma dyplom, upominek i słodkiego mikołaja

 1. Uwagi:

W grupach A, B, C, D obowiązuje zapis szachowy!

W turnieju obowiązywać będą aktualne przepisy PZSzach i FIDE. Organizator zapewnia sobie prawo ostatecznej interpretacji regulaminu rozgrywek. Pełny serwis turniejowy będzie zamieszczany na stronach internetowych: www.szachy.azswratislavia.pl, www.dzszach.pl i www.chessarbiter.com.

Kategorie w turnieju nie będą rozdawane. Należy je zdobyć  

   KOMUNIKAT WERSJA PDF      

KOMUNIKAT WERSJA DOCX

 

 

 

No Replies to "TURNIEJ SZACHOWY MIKOŁAJ ROZDAJE KATEGORIE"