Mikołaj Rozdaje Kategorie 2017

KOMUNIKAT TURNIEJU SZACHOWEGO PN. „MIKOŁAJ ROZDAJE KATEGORIE” rozgrywanego w dniach 16-17 GRUDNIA 2017 r. w Zespole Szkół nr 14 we Wrocławiu.

Komunikat PDF               Komunikat DOC

Grupa A   Lista Startowa     Zgłoszenia

Grupa B   Lista Startowa     Zgłoszenia

Grupa C   Lista Startowa     Zgłoszenia

Grupa D   Lista Startowa     Zgłoszenia

Grupa E   Lista Startowa     Zgłoszenia

                                                       KOMUNIKAT

TURNIEJU SZACHOWEGO

PN. „MIKOŁAJ ROZDAJE KATEGORIE”

16-17 GRUDNIA 2017r.

1.Organizator:
KS AZS Wratislavia 

Turniej organizowany jest przy wsparciu Gminy Wrocław i Zespołu Szkół nr 14 we Wrocławiu
 

2. Miejsce:

Zespół Szkół nr 14 we Wrocławiu
al. Brücknera 10, 51-410 Wrocław

 3. Termin i tempo gry:
Grupa
A: OD 1800 PZSZACH do 2199 FIDE, liczony do FIDE tempo gry: 1’ + 30” na ruch

16-17 grudnia 2017 r. (możliwość zdobycia częściowej normy na I kategorię szachową )

Grupa B: 1600 PZSZACH , tempo gry: 30’ + 30” na ruch

16-17 grudnia 2017 r. (możliwość zdobycia normy na I kategorię szachową kobiecą i II męską)

Grupa C: 1400 – IV kat. męska i III kat. kobieca, tempo gry: 30’ + 30” na ruch

16-17 grudnia 2017 r.

Grupa D: 1100 -1250 – V kat. kobieca, V kat. męska i IV kat. kobieca, tempo gry: 30’ + 30” na ruch

16-17 grudnia 2017 r.

Grupa E: 1000 -1100 – zawodnicy bez kategorii oraz V kat. kobieca, tempo gry: 30 minut na zawodnika

16 grudnia 2017 r.

4. Planowany system rozgrywek:
Turnieje zostaną rozegrane systemem szwajcarskim na dystansie: 5 rund (A) 7 rund (B, C i D), 6 rund (E):

Sobota, 16.12.2017 r.

9.00-9.40   – potwierdzenie udziału w zawodach, opłacenie wpisowego.

09.50     – otwarcie zawodów (grupy A ,B , C, D, E)

10:00 – I-III runda w grupie A

10.00    – I- IV runda w grupach B, C, D

10.00    – I-VI runda w grupie E

Uroczyste zakończenie zawodów grupy E nastąpi bezpośrednio po skończeniu rundy VI

Niedziela 17.12.2017r.

10:00 -IV V runda w grupie A

10.00    – V-VII runda w grupach B, C, D

uroczyste zakończenie zawodów nastąpi osobno dla każdej z grup po skończeniu ostatniej partii w danej grupie.

5. Zgłoszenia:

Telefonicznie, sms lub e-mail w terminie do dnia 15 grudnia 2017r. z podaniem następujących danych: imię i nazwisko, grupa (A, B, C, D, E), kategoria szachowa, dokładna data urodzenia, klub lub miasto. Kontakt: Olga Lisowska: tel. 698-024-599 e-mail:  

6. Wpisowe:

50 zł dla grupy A, 40 zł dla grupy B, C , D 30 zł dla grupy E . Opłaty tej należy dokonać na miejscu w dniu zawodów.

7. Nagrody:

Grupa A

I miejsce 300 zł

II Miejsce 200 zł

III miejsce 150 zł

Najlepsza kobieta 150 zł -(przy minimum trzech kobietach)

W grupach B,C,D,E nagrody rzeczowe oraz dyplomy dla 3 pierwszych zawodników oraz dla najlepszej kobiety. Ponadto każdy uczestnik turnieju otrzyma dyplom, upominek i słodkiego mikołaja 

8. Uwagi:

W grupach A, B, C, D obowiązuje zapis szachowy!

W turnieju obowiązywać będą aktualne przepisy PZSzach i FIDE. Organizator zapewnia sobie prawo ostatecznej interpretacji regulaminu rozgrywek. Pełny serwis turniejowy będzie zamieszczany na stronach internetowych: www.szachy.azswratislavia.pl, www.dzszach.pl i www.chessarbiter.com.

Kategorie w turnieju nie będą rozdawane. Należy je zdobyć

No Replies to "Mikołaj Rozdaje Kategorie 2017"