TURNIEJ NOWOROCZNY FIDE OPEN Wrocław, 6-8.01.2022r

Serwisy Turniejowe:

TURNIEJ NOWOROCZNY FIDE OPEN do 1600 FIDE

TURNIEJ NOWOROCZNY FIDE OPEN od 1600 FIDE

 

TURNIEJ NOWOROCZNY FIDE OPEN
Wrocław, 6-8.01.2022r.

 

  1. ORGANIZATOR: KS AZS Wratislavia

 

  1. TERMIN I MIEJSCE ROZGRYWEK: 6-8 styczeń 2022r.

KS AZS Wratislavia , ul. Na Grobli 30-32 Wrocław

 

  1. UCZESTNICTWO:

GRUPA A – zawodnicy z rankingiem FIDE min. 1600.
GRUPA B – zawodnicy z rankingiem FIDE do 1600 lub bez rankingu FIDE posiadający minimum III kategorie szachową.

Zgłoszenia do 05.01.2022r. mailem lub w serwisach turniejowych na stronie szachy.azswratislavia.pl. Liczba miejsc w obu grupach ograniczona do 80 osób.
Wpisowe do turnieju wynosi 100 PLN.

 

  1. SYSTEM ROZGRYWEK:

 

GRUPA A GRUPA B
• Systemem szwajcarski, 5 rund.
• Tempo gry: 90min + 30s/pos.
• Turniej zgłoszony do oceny rankingowej FIDE.
• Możliwość zdobycia częściowej normy naI kategorię.
• Systemem szwajcarski, 7 rund.
• Tempo gry: 30min + 30s/pos.
• Turniej zgłoszony do oceny rankingowej FIDE.
• Możliwość uzyskania II kategorii szachowej,dla kobiet normy na I kategorię

 

  1. NAGRODY:

Nagrody pieniężne dla min. 10% startujących w obu grupach.
Gwarantowane nagrody dla zwycięzców grup.
Grupa A: I miejsce – 600 zł
Grupa B: I miejsce – 400 zł

 

  1. HARMONOGRAM TURNIEJU:

 

GRUPA A GRUPA B
czwartek, 06.01.2022r.

do godz. 9:40 – potwierdzenie udziału
godz. 10.00 – rundy 1,2
piątek, 07.01.2022r.
godz. 10.00 – rundy 3,4

sobota, 08.01.2022r.

godz. 10:00 runda 5
ok. godz. 14.00 – zakończenie

 

czwartek, 06.01.2022r.

do godz. 9:40 – potwierdzenie udziału
godz. 10.00 – rundy 1,2
piątek, 07.01.2022r.
godz. 10.00 – rundy 3-5

sobota, 08.01.2022r.

godz. 10.00 rundy 6,7
ok. godz. 14.00 – zakończenie

 

 

  1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

Ostateczna interpretacja komunikatu należy do organizatora. Uczestnicy przyjmują do wiadomości, iż trwa sytuacja epidemiczna i udział w turnieju jest wyłącznie na ich własną odpowiedzialność bądź na odpowiedzialność opiekunów prawnych (dot. osób niepełnoletnich). W turnieju obowiązywać będą aktualne przepisy PZSzach i FIDE.

Udział w zawodach jest równoznaczny ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych zawodników dla potrzeb zawodów: publikacja wyników, sprawozdawczość, a także zgodą na nieodpłatne utrwalenie i rozpowszechnienie wizerunku w formie fotografii w celach dokumentacyjnych.

No Replies to "TURNIEJ NOWOROCZNY FIDE OPEN Wrocław, 6-8.01.2022r"