Walne Zebranie Delegatów w dniu 27 listopada 2019 r.

Zarząd Klubu Sportowego AZS Wratislavia na zebraniu w dniu 18 października 2019 r. podjął uchwałę o zwołaniu Sprawozdawczo-Wyborczego Walnego Zebrania Delegatów w dniu 27 listopada 2019 r. o godz. 18:00 (I termin) w siedzibie Klubu ul. Na Grobli 30-32 Wrocław.

II termin Walnego Zebrania Delegatów to godz. 18:15, 27.11.2019.

Rozdział mandatów na wybory nowych władz Klubu odbędą się na podstawie stanu ilościowego członków na dzień 27.10.2019.

Kierownicy poszczególnych sekcji sportowych zostali zobowiązani do przeprowadzenia wewnętrznych wyborów delegatów do dnia 15.11.2019.


Ilość delegatów według stanu na dzień 27.10.2019

Sekcja ilość członków delegatów
brydż 91 12
kolarstwo górskie 70 9
szermierka 8 1
szachy 13 2
tenis stołowy 61 8
wioślarstwo 34 5
Suma końcowa 37

No Replies to "Walne Zebranie Delegatów w dniu 27 listopada 2019 r."